Odborné sociální poradenství

Komu je služba určena:

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby v krizi
 • Rodiny s dítětem/dětmi (zejména rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením)

Jaký je cíl služby:

Cílem odborného sociálního poradenství je napomáhat lidem žijícím v Libereckém kraji při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli především v důsledku svého zdravotního postižení či vyššího věku. Poskytnutím informací a podporou se snažíme, aby lidé s postižením mohli vést obdobný život jako lidé v běžné společnosti.

Poslání služby:

Posláním služby je poskytovat bezpečnou, bezplatnou a kvalifikovanou podporu osobám se zdravotním postižením a jejich pečujícím rodinám při řešení jejich nepříznivé životní situace.

Cíle služby:

 1. Udržet nebo posílit schopnosti a dovednosti uživatele s cílem dosáhnout jeho větší samostatnosti a nezávislosti v běžném životě.
 2. Poskytnout uživateli podporu při řešení jeho nepříznivé sociální situace, zejména při vyřizování různých žádostí a odvolání, při řešení dluhové, bytové a pracovně právní problematiky.
 3. Poskytnout informace a podporu ve využití dalších možných návazných služeb.
 4. Eliminovat sociální vyloučení ohrožených osob.

Zásady poskytování služby:

 1. Občanský přístup - důraz klademe na vytvoření přirozené podpory z rodiny, pracovního prostředí atd.; uživateli poskytujeme právě tolik podpory, kolik potřebuje (tzn. ne méně, ale ani více)
 2. Individuální přístup – vycházíme z osobních přání, potřeb, možností a schopností uživatele; prostřednictvím individuálního plánu podporujeme uživatele při naplňování jeho osobních cílů.
 3. Aktivizační přístup - od uživatele naší služby očekáváme aktivní přístup při rozhodování (případně jej k němu vedeme), protože jen on sám je zodpovědný za dosahování a naplňování svých osobních cílů; s uživatelem pracujeme tak, aby se jeho potřeba podpory postupně snižovala.
 4. Pozitivní přístup - pozornost věnujeme především možnostem a schopnostem uživatele, zaměřujeme se na posilování schopností a dovedností uživatele tak, aby měl zajištěn přístup ke vzdělání, zaměstnání, kulturnímu a společenskému životu, atd.

Služba je poskytována zdarma 

Součástí je půjčovna kompenzačních pomůcek, pomůcky jsou poskytovány za úplatu na základě smlouvy

 

Pro rok 2017 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/4622/2016.  

V roce 2017 podpořilo službu Město Turnov.

 

 Pro rok 2016 je služba podpořena MPSV prostřednictvím Libereckého kraje smlouvou č. OLP/644/2016.

Pro rok 2016 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/3688/2015.

Pro rok 2016 službu podpořilo Statutární město Liberec.

 

Kdy a kde je služba poskytována:

 • ambulantní formou:
  • LIBEREC každý čtvrtek od 9 – 16 hodin (lze domluvit i jiný termín)
  • OSTATNÍ PORADNY dle předchozí domluvy
 • terénní formou: pondělí až pátek od 8 – 16 hodin

 

Kontakty

Mgr. Martin Korych, koordinátor služby, pracovní poradenství a poradenství v oblasti práva, tel. 725 952 088

Bc. Marie Ryšavá, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, tel. 606 032 310

Šárka Růžičková, poradenství v oblasti psychologie (socioterapie), tel.: 776 100 962

 

Kontaktní místo (poradna)

 

Kontaktní místo (poradna)

LIBEREC

Oblačná 450/1

460 05 Liberec 5

TURNOV

Antonína Dvořáka 2243

511 01 Turnov

 

Kontaktní místo (poradna)

 

Kontaktní místo (poradna)

TANVALD

D.R.A.K. U Školky 579

468 41 Tanvald

HRÁDEK NAD NISOU

D.R.A.K. Horní náměstí 71

463 34 Hrádek nad Nisou

Před návštěvou doporučujeme uživatelům služby kontaktovat poradce

a domluvit s ním schůzku i její rámcová téma.

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.cz

^