S inovací k dobré praxi

 „S inovací k dobré praxi – přenos rakouských zkušeností v oblasti zaměstnávání tělesně postižených a pečujících osob“

reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00024

 

Celý název projektu: S inovací k dobré praxi – přenos rakouských zkušeností v oblasti zaměstnávání tělesně postižených a pečujících osob

Zkrácený název projektu: S inovací k dobré praxi

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00024

Číslo a název operačního programu: CZ 1.04 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo a název prioritní osy: 4.5a Mezinárodní spolupráce (Konvergence)

Číslo a název oblasti podpory: 4.5a.1 Mezinárodní spolupráce

Číslo a název výzvy: 77 Výzva pro předkládání GP 5.1 – Mezinárodní spolupráce – III. výzva

Alokována částka: 4 561 045,15

 

Popis projektu

Mezinárodní projekt, který je realizován Občanským sdružením D.R.A.K. ve spolupráci s rakouskou organizací BBRZ Österreich, pracuje se třemi cílovými skupinami. Těmito skupinami jsou tělesně postižení v Libereckém kraji, pečující o osobu blízkou a pracovníci/ce sdružení D.R.A.K. Základem projektu je získat na třech zahraničních stážích informace od zahraničního partnera zaměřené na zaměstnávání pečujících a tělesně postižených osob v Rakousku. Z těchto získaných zkušeností budou vytvořeny dva nové programy zaměstnávání tělesně postižených a vzdělávání pro pečující. Oba tyto programy budou v rámci projektu pilotně odzkoušeny. Pro cílovou skupinu tělesně postižených bude pilotáž probíhat s 15 osobami, u pečujících bude do pilotování zapojeno 10 osob.

Projekt chce do praxe zaměstnávání tělesně postižených v ČR přinést inovativní metodu, kterou je integrativní zaměstnávání. Ve spolupráci se zahraničním partnerem bude vytvořen ucelený program obsahující motivační část, profesní přípravu přesně na míru požadavkům jednotlivých zaměstnavatelů, odbornou praxi a integrativní zaměstnání. Předpokladem je realizace šestiměsíční odborné přípravy, na kterou navazuje šestiměsíční integrativní zaměstnávání ve firmě, organizaci nebo na úřadě. Po celou dobu přípravy i zaměstnávání bude tělesně postiženým osobám k dispozici sociální pracovník nebo pedagog, který bude plnit funkci asistenta a bude pomáhat se zapracováním.

Poté, co budou tyto programy vytvořeny a následně odzkoušeny, se uskuteční pracovní setkání mezi žadatelem a regionálními organizacemi, které pracují s cílovými skupinami projektu, kde budou prezentovány získané zkušenosti a výsledky celého projektu. Výstupy projektu budou šířeny v rámci veletrhů Non Handicap Praha (duben 2013, 2014), Handicap Liberec (září 2013, 2014) a Integra Wels (Rakousko) (září 2014).

Realizace celého projektu je plánována na období září 2012 – říjen 2014

Cíle projektu

Cílem projektu je na základě získaných zahraničních zkušeností a ve spolupráci se zahraničním partnerem vytvořit inovativní program pro tělesně postižené osoby a pečující o osobu blízkou, jehož podstatou bude prvotní nebo opětovný vstup cílové skupiny na trh práce. Projekt si klade za cíl přenést model integrativního zaměstnávání z Rakouska do české praxe zaměstnávání postižených a  pilotně jeho fungování vyzkoušet se skupinou 15 postižených a 10 pečujících.

Doprovodnými cíli je získat informace o vzdělávání postižených poté, co opustí speciální školy, o pracovní přípravě tělesně postižených během školní docházky a o způsobu motivace pro účast n vzdělávání.

Specifickým cílem je šíření výstupů projektu mezi zainteresované neziskové organizace na odborných konferencích v Praze, Liberci a rakouském Welsu.

Aktivity projektu

  • Zahajující setkání se zahraničním partnerem, zahraniční stáže pro pracovníky D.R.A.K.
  • Tvorba inovativního programu pro tělesně postižené a pečující
  • Pilotní odzkoušení nových programů
  • Přenos informací mezi ostatní subjekty, konference

 

Nábor účastníků

Nábor účastníků je opět spuštěn pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Pokud máte zájem o účast v projektu, kontaktujte vedoucího projektu.

 

Pro bližší informace o průběhu projektu kontaktujte, prosím vybrané členy realizačního týmu:

Vedoucí projektu, sociální pracovník - Mgr. Martin Korych,

e-mail: korych@sdruzenidrak.org, tel.: 725 952 088

 

Sociální pracovník 1 (osoby se zdravotním postižením) - Bc. Lenka Bobvošová,

e-mail: bobvosova@sdruzenidrak.org; tel.: 602 440 731

 

Sociální pracovník 2 (osoby pečující), speciální pedagog - Bc. Jindřiška Máchová,

e-mail: drakliberec@seznam.cz, 602 704 359

 

Pedagožka, vedoucí chráněných dílen - Radka Řehnová

e-mail: rehnova@sdruzenidrak.org

 

Administrátorka projektu: Bc. Marie Ryšavá

e-mail: rysava@sdruzenidrak.org, tel.:606 032 310

________________________________________________________

Aktuality

Ve dnech 24. a 25. září 2014 proběhne konference k šíření výstupů s názvem PRACOVNÍ HANDICAP LIBEREC 2014.

V průběhu konference budete seznámeni s různými aspekty omezení na trhu práce vyplývající ze zdravotního postižení nebo z důvodu zajištění péče o osobu blízkou. Konference se uskuteční v bezbariérovém konferenčním sále Informačního centra Technické univerzity v Liberci, Studentská 2, Liberec. V programu vystoupí:

Mgr. Martin Korych, Občanské sdružení D.R.A.K.

Bc. Jindřiška Máchová, Občanské sdružení D.R.A.K.

Zástupci Centra Kašpar, o. s.

Mag.a Alexandra Wunderl, Anton Sabo, BBRZ OÖ (Rakousko)

Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

JUDr. Mgr. Marek Hodulík, předseda Legislativní komise Rady vysokých škol

Mgr. Iveta Pospíšilová, Bc. Hana Klozová, Technická univerzita v Liberci

 

Program konference ke stažení ZDE

Závazná přihláška na konferenci a podrobnější informace ke stažení ZDE

_______________________________________________________________________________________________

Ve dnech 8. až 11. dubna 2013 proběhla návštěva zahraničního partnera, se kterým Občanské sdružení D.R.A.K. spolupracuje na realizaci projektu S inovací k dobré praxi. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Eropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a za státního rozpočtu České republiky.

Mimo pracovních schůzek, jejichž obsahem byla tvorba metodik pro intergrativní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob pečujících se zástupci rakouského partnera BBRZ Reha OÖ zúčastnili také několika setkání s představiteli města a celého regionu. Na těchto schůzkách byl prezentován obsah projektu a zároveň rakouský model intergrativního zaměstnávání jako takový.

Velmi si vážíme toho, že jsme se mohli setkat s radním Libereckého kraje pro sociální oblast Petrem Tulpou, ředitelkou Úřadu práce České republiky, krajského pracoviště v Liberci Hanou Polmovou, zaměstnanci tohoto pracoviště úřadu práce a také se zástupci Statutárního města Liberec v čele s primátorkou Martinou Rosenbergovou.

Informace o návštěvě liberecké radnice jsou k dispozici na stánkách oficiálních webových Statutárního města Liberec.

Martin Korych

věcný manažer projektu a sociální pracovník

________________________________________________________

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní setkání s nestátními neziskovými organizacemi, které se uskuteční dne 8. 10. 2013 od 8:30 hodin v prostorách velké klubovny v sídle občanského sdružení D.R.A.K.

Pracovní setkání proběhne v rámci realizace projektu S inovací k dobré praxi - přenos rakouských zkušeností v oblasti zaměstnávání tělesně postižených a pečujících osob.

V rámci setkání proběhne předávání zkušeností rakouského partnera a informací o rakouském modelu práce s osobami s postižením a osobami pečujícími. Formou workshopů Vám budou představeny dva inovativní produkty (metodiky), které v rámci projektu vznikly.

Občerstvení zajištěno.

 

Pozvánka ke stažení

Program ke stažení

 

Pro bližší informace a potvrzení účasti kontaktujte:

Ing. Jana Pokorná

pokorna@sdruzenidrak.org

+420 725 775 909

 ________________________________________________________

Obnovení náboru účastníků

Vzhledem k uvolněné kapacitě projektu byl dne 22. 4. 2014 opět obnoven nábor zájemců o účast v projektu z řad osob se zdravotním postižením. Pokud máte zájem o zapojení do projektu, kontaktujte Mgr. Martina Korycha nebo Bc. Marii Ryšavou a sjednejte si úvodní schůzku.

 ________________________________________________________

 Představování výstupů

Pilotní odzkoušení inovativních produktů má již první výsledky, které realizátor projektu nyní prezentuje odborné i laické veřejnosti. Naposledy se tak stalo v rámci Dne otevřených dveří, který proběhl dne 28. dubna 2014 v sídle Občanského sdružení D.R.A.K. a kterého se zúčastnilo několik desítek osob.

Dne 9. května 2014 bude projekt a jeho výstupy, stejně jako celá mezinárodní spolupráce s rakouským partnerem BBRZ OÖ prezentován v rámci doprovodného programu veletrhu INTEGRA v rakouském Welsu. O dalších termínech Vás budeme informovat na těchto stránkách.

Martin Korych

věcný manažer projektu a sociální pracovník

________________________________________________________

Metodiky ke stažení:

Program zaměstnávání osob s tělesným postižením

Inovativní vzdělávací program pro osoby pečující o závislého člena rodiny

 

 

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.cz

^