SAS pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Pro rok 2017 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/4622/2016.

 

Pro rok 2016 je služba podpořena MPSV prostřednictvím Libereckého kraje smlouvou č. OLP/644/2016.

Pro rok 2016 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/3688/2015.

Pro rok 2016 službu podpořilo Statutární město Liberec.

Cílem registrované sociální služby je podpora sociálních dovedností a zlepšení kontaktu se společenským prostředím, podpora uživatelů při participaci na běžně dostupných aktivitách. 

Činností jsou aktivity zájmové, vzdělávací a volnočasové. V rámci služby jsme v předešlých letech připravili odborné semináře, které se týkaly finanční gramotnosti a umění komunikovat ve společnosti. Dále měly osoby s tělesným postižením možnost navštívit chráněné dílny, vzdělávací instituce a seznámit se s životními podmínkami postižených osob v Německu.

Sociální služba byla v roce 2011 podpořena dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí částkou 46 000 Kč a dofinancována z darů a výnosů z vedlejší činnosti.

V roce 2011 jsme podpořili 30 osob s tělesným či kombinovaným postižením.

 

Služba je poskytována zdarma

  • ambulantní formou: každý čtvrtek od 9 – 16 hodin
  • terénní formou: pondělí až pátek od 8 do 16 hodin

Na níže uvedených kontaktních adresách:

 

Kontakty

Mirka Kyksová, Dis.

koordinátor služby pro všechny regiony

pracovník v sociálních službách pro region LIBERECKO a HRÁDECKO

Tel.: 485 102 668, 607 013 206

Email: kyksova@sdruzenidrak.org

Bc. Zdena Synovcová

sociální pracovnice pro region TANVALDSKO

Tel.: 773 666 095

Email: synovcova@sdruzenidrak.org

 

 

Kontaktní místo

 

Kontaktní místo

Oblačná 450/1

460 05 Liberec 5

D.R.A.K. Antonína Dvořáka 2243

511 01 Turnov

 

Kontaktní místo

 

Kontaktní místo

D.R.A.K. U Školky 579

468 41 Tanvald

D.R.A.K. Horní náměstí 71

463 34 Hrádek nad Nisou

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.cz

^