SAS pro rodiny s dětmi

Logo OPLZZ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 

 V Občanském sdružení D.R.A.K. z.s.

 

POSLÁNÍ SLUŽBY:

Služba je určena rodinám s dětmi. Posláním služby je aktivizovat rodiny v nepříznivé životní situaci v takové míře, aby byly schopny za pomoci sociálního pracovníka svou nepříznivou situaci řešit.

CÍLE SLUŽBY:        

 • Zvýšení informovanosti rodin v nepříznivé životní situaci o možnostech využití běžně dostupných veřejných služeb pro řešení své nepříznivé životní situace.
 • Poskytovat rodinám podporu v takové míře, aby je nezbavila zodpovědnosti a přirozených rizik při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
 • Zvýšení uplatnitelnosti uživatelů na trhu práce.
 • Aktivizace rodin tak, aby mohly řešit aktuálníní problémy a tím se lépe vyrovnávat s různými životními situacemi samy
 • Snížení ohrožení rodin a zvláště pak dětí v rodinách se společensky nežádoucími jevy (např. týrání, zneužívání dětí, zneužívání návykových látek, krádeže, šikana, útěk od rodiny,...).
 • Zprostředkování aktivit vedoucích k zapojení rodiny do společnosti,  zlepšení komunikace se společenským prostředím i kvalitnímu trávení volného času.
 • Napomoci setkávání rodin s podobnými problémy a tím předcházet sociální izolaci rodin.

CO SLUŽBA ZAHRNUJE:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 3. výkon sociálně terapeutických činností
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 5. základní sociální poradenství a v případě potřeby zprostředkovávání odborného sociálního poradenství.

V praxi to znamená, že sociální pracovnice/pracovník služby dokáže rodiny podpořit v následujících oblastech: péče o dítě, vztahové problémy, vzdělávání dětí, zprostředkování kontaktů na organizace, školy, sdružení, úřady, hospodaření s penězi, hledání zaměstnání i bydlení, řešení dluhů, vybavení kompenzačními pomůckami.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Služba je určena rodinám s nezaopatřenými dětmi do 26 let, které se dostaly do obtížné situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.

 

Služba probíhá terénní a ambulantní formou a je poskytována zcela zdarma.

 

Pro rok 2017 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/4622/2016.

 

Pro rok 2016 je služba podpořena MPSV prostřednictvím Libereckého kraje smlouvou č. OLP/644/2016.

Pro rok 2016 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/3688/2015.

Pro rok 2016 službu podpořilo Statutární město Liberec.

 Služba je realizována také díky podpoře měst Turnov, Tanvald a Desná.

 

Kontaktní místa služby SAS pro rodiny s dětmi v OS D.R.A.K.

Mgr. Martin Korych

koordinátor služby pro všechny regiony

Tel.: 725 952 088, 485 102 668

Email: korych@sdruzenidrak.org

 ________________________________________________________________________________________________

REGION LIBERECKO A HRÁDECKO

Mgr. Martin Korych

sociální pracovník pro region LIBERECKO, HRÁDECKO

Tel.: 725 952 088

E-mail: korych@sdruzenidrak.org

 

Bc. Ivana Storchová

sociální pracovnice pro region LIBERECKO, HRÁDECKO

Tel.:725 775 909

E-mail: storchova@sdruzenidrak.org

 

Bc. Jiřina Křiváková

pracovnice v sociálních službách pro region LIBERECKO

Tel.: 770 145 619

E-mail: krivakova@sdruzenidrak.org


 

Mgr. Martina Šrejmová

pracovnice v sociálních službách

pedagog volnočasových aktivit

Tel.: 773 666 378

E-mail: srejmova@sdruzenidrak.org

 

Kontaktní místo Ambulantní hodiny

Oblačná 450/1

460 05 Liberec 5

ČT 8:00 - 16:00 (ambulance)

PO až PÁ 8:00 - 16:00 (terén)

________________________________________________________________________________________________

Kontaktní místo

Ambulantní hodiny

Horní náměstí č.p. 71

463 34 Hrádek nad Nisou

ČT 8:00 - 16:00 (ambulance)

PO až PÁ 8:00 - 16:00 (terén)
________________________________________________________________________________________________ 

REGION TANVALDSKO

Služba je poskytována v rámci veřejné zakázky

„Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“

Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734, financovaného z Evropského sociálního a investičního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Mgr. Tatiana Humeníková

sociální pracovnice pro region TANVALDSKO

Tel.: 607 013 204

Email: humenikova@sdruzenidrak.org

 

Bc. Martina Klingerová

sociální pracovnice pro region TANVALDSKO

Tel.: 702 020 398

Email: klingerova@sdruzenidrak.org

 

Zuzana Peštová

pracovnice v sociálních službách pro region TANVALDSKO

Tel.: 607 013 205

Email: pestova@sdruzenidrak.org

 

Leták pro klienty ke stažení

 

Kontaktní místo

Ambulantní hodiny

U Školky 579

468 41 Tanvald

ČT 8:00 - 16:00 (ambulance)

PO až PÁ 8:00 - 16:00 (terén)
________________________________________________________________________________________________ 

REGION TURNOVSKO

Služba je poskytována v rámci veřejné zakázky

„Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“

Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734, financovaného z Evropského sociálního a investičního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Yvette Isabel Richtrová

pracovnice v sociálních službách pro region TURNOVSKO

Tel.: 601 010 550

Email: richtrova@sdruzenidrak.org

 

Jana Bartošová

pracovnice v sociálních službách pro region TURNOVSKO

Tel.: 778 451 405

Email: bartosova@sdruzenidrak.org

 

Bc. Marie Ryšavá

sociální pracovnice pro region TURNOVSKO

Tel.: 606 032 310

E-mail: rysava@sdruzenidrak.org


 

Leták pro klienty ke stažení

 

Kontaktní místo Ambulantní hodiny

Antonína Dvořáka 2243

511 01 Turnov

PÁ 9:00 - 12:00 (ambulance)

PO až PÁ 8:00 - 16:00 (terén)

 __________________________

__________________

____


 

Aktivity

Loučení se zimou aneb příprava na Velikonoce

Termín akce: 8. dubna 2012

Místo konání: v komunitním centru Zelené údolí 3, Jablonec nad Nisou 466 02

Leták ke stažení

Fotogalerie

 

Prázdninový zážitkový psychosociální pobyt pro děti „LIBVERDA 2012“

Termín pobytu: 16.7. – 20.7. 2012

Ubytování: Penzion VZLET , Lázně Libverda č.p. 56

Počet účastníků pobytu:  19 – 15 dětí,sociální pracovnice, asistentka spec. pedagoga, 2 dobrovolníci

Pro účastníky pobytu byla zajištěna autobusová doprava z Liberce a zpět:

Odjezd:   16.7.2012, 10:00,  Na Rybníčku, Liberec

Průběh pobytu:

Den 1. - PONDĚLÍ

Po příjezdu byly děti rozděleny do pokojů, vybalily si a kvůli nepřízni počasí se všichni ještě před obědem přesunuli zahrát si pár seznamovacích her do tělocvičny, která byla celé skupině k dispozici po celou dobu pobytu.

Odpoledne se počasí na chvilku udobřilo, a tak byl zorganizován výlet na Obří sud. Na Sudu si děti koupily malé občerstvení a hrály se další seznamovací hry, jako je třeba „Obléhání hradu“ a „Já jsem on“, které byly již před pobytem vybrány a připraveny.

Večer byly děti převedeny na nedaleké dětské hřiště, které nabízelo lanovou věž, houpačku, kolotoč, pískoviště i hřiště na fotbal, volejbal a další. Děti si hrály spolu ve skupinkách pod dozorem personálu, větší kluci hráli fotbal a menší děti skotačily na lanové věži a na kolotoči.

Den 2. - ÚTERÝ

Ráno, druhý den, se přesunuly veškeré aktivity opět do tělocvičny, protože venku silně pršelo. Pro děti byly připraveny hry, jako jsou „Klíče“, „Části těla“, „Býčí zápas“ ,...atd. Těmito hrami jsme se inspirovali na internetových stránkách: http://drobek.mysteria.cz .

Odpoledne po poledním klidu byl uspořádán výlet k „Vyhlídkám“, které jsou k nalezení v okolí celého lázeňského městečka. Ihned po výletě se děti přesunuly do lázeňského centra, kde pro ně byl objednán na hodinu rehabilitační bazén. Z bazénu se celá skupina tak tak stihla vrátit zpět, aby stihla večeři v penzion

Po večeři děti požádaly, zda by si mohly opět hrát na venkovním hřišti – prosbě dětí bylo vyhověno, a návrat do penzionu se protáhl až k osmé hodině večerní.

Den 3. - STŘEDA

Ve středu děti čekala hned po snídani opičí dráha v tělocvičně, všechny se moc snažily, a tak byly  odměněny sladkou výhrou. O sladkosti hrály děti následně i v lese hru nazvanou „Čísla“, při které se ukázala rychlost a paměť každého z dětí.

Polední klid děti prožily v napětí, co se chystá na odpoledne, připraven byl výlet do nedalekých Hejnic, kde na děti čekala tamní cukrárna, kostel poskytující příjemný chlad a také řeka pro osvěžení unavených nohou z výletu.

Večer se děti rozdělily na dva tábory, některé zůstaly po náročném dni odpočívat v penzionu, některé se s doprovodem vydaly na hřiště, zahrát si vybíjenou.

Dobrovolníci stihli ještě v nočních hodinách připravit pro děti „Stopovanou“ na další den.

Den 4. - ČTVRTEK

Čtvrtek přinesl krásné počasí, a tak si děti „Stopovanou“ náležitě užívaly, bylo těžké je udržet pohromadě, protože každé z nich chtělo vést skupinu po fáborcích na další a další stanoviště, kde je čekaly rozličné úkoly.

Po obědě si děti sbalily plavky a vydaly se s vedoucími odpočinout si do lázeňského centra, koupit si něco pro radost či odeslat rodičům pohled. Následovaly opět radovánky v lázeňském rehabilitačním bazénku. Bazén děti opouštěly opět s velikou nechutí.

Večer jsme se přesunuli na hrací plochu nedaleko penzionu, kde pro nás bylo připraveno ohniště. Děti skotačily na hřišti, opékaly uzeniny, hrály si ve skupinkách a žádnému z nich se nechtělo ještě ani v deset večer zpět do penzionu se NAPOSLEDY vyspat před odjezdem domů.

Den 5. - PÁTEK

Pátek dopoledne byl určen balení věcí a uklízení pokojů, děti si stihly zahrát i schovávanou v prostorách penzionu. Po obědě se všichni přesunuli na venkovní terasu a čekání na autobus, který je měl odvézt zpět domů vyplnili dalšími hrami, jako je třeba „Hledání špendlíků“.

V Liberci se děti rozloučily se svými novými kamarády jen s těžkým srdíčkem, ale na druhou stranu se s nadšením vrhaly do náručí rodičů, kteří již nedočkavě čekali na určeném stanovišti.

Příjezd:   20.7.2012, 15:30, Na Rybníčku, Liberec

Pozvánka ke stažení

Fotogalerie

 

Rodinný integrační pobyt v Borovnici u Vlašimi

Termín pobytu: 23. 7. - 4. 8. 2012

Počet účastníků pobytu:

 

Letos se tohoto pobytu zúčastnilo 39 osob, z nichž bylo 26 dětí, 4 maminky malých dětí, 2 budoucí asistenti v soc. službách na praxi, 2 VŠ studenti sociální práce, 2 soc. pracovníci a další zletilé pomáhající osoby.

Pobytu se zúčastnily děti jak zdravotně, tak sociálně znevýhodněné.

Proběhl integrační nácvik, při kterém se děti učily vzájemné toleranci a pomoci. Celo-táborová hra směřovala k upevnění hygienických návyků, k zvyšování tolerance a ochoty pomáhat si a k nácviku sebezklidnění a sebepoznání.

Ze zpětného pohledu můžeme akci hodnotit, jako úspěšnou.

Aktivity při pobytu:

 • celotáborová hra
 • pomoc při vaření
 • pomoc při zajištění chodu tábora (sběr dřeva)
 • pomoc při sběru lesních plodin, zvláště hub
 • vybíjená
 • další míčové hry
 • táborový karneval
 • oslava narozenin
 • diskotéka
 • každodenní rozcvičky
 • návštěvy venkovního koupaliště ve Vlašimi
 • i neplánované válení se v bahně
 • ruční práce, zejména vyrábění náramků přátelství a malování
 • výroba táborových triček
 • hledání pokladu
 • a další táborové aktivity.

Tento tábor proběhl za přispění CČSH, která nám pronajala za symbolickou cenu prostory a zajistila bohoslužbu, kterou sloužil královehradecký br. biskup Štěpán Klásek pro věřící.

Poskytnutí dvou sociálních pracovníků z o.s. D.R.A.K.

Dále pak prostřednictvím příspěvku rodinám náš pobyt podpořila nadace Terezy Maxové, VZP a ÚP v České Lípě.

Na financování tábora se také spolupodíleli rodiče dětí.

Pozvánka ke stažení

Fotogalerie

 

Dokumenty ke stažení:

Leták - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OS D.R.A.K.)

Leták - Úřad práce

Vnitřní pravidla služby

Nouzové a havarijní situace

Stížnosti

Tisková zpráva

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.cz

^