Terénní programy

Tato služba pomáhá lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Hrozí jim ztráta bydlení nebo již nemají kde bydlet. Ztratili zaměstnání a hrozí jim dlouhodobá nezaměstnanost. Jejich finanční možnosti jim nedovolí splácet dluhy. Nedostanou se k informacím a potřebují podpořit tak, aby zvládli svou situaci vyřešit.

Služba může být osobám poskytována anonymně.

Poslání služby vychází z potřeb klientů, definovaných mimo jiné i v rámci Komunitního plánování v jednotlivých lokalitách.

Služba probíhá v rámci LIBERECKÉHO KRAJE, je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění bezplatně; formou terénní.

CÍLE SLUŽBY:    

vyhledávaní osob z cílových skupin a poskytování jim pomoci v minimalizaci rizik spojených se způsobem a možnostmi jejich života a v minimalizaci rizik bránících jim v začlenění do společnosti

 • prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování,
 • prevence sociálně patologických jevů, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost,
 • zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělání, bydlení, atp., pomoc klientům získávat sociální kompetence,
 • motivace klientů k řešení jejich problémů
 • rozvoj spolupráce s dalšími subjekty, které nabízejí služby nebo mohou přispět k naplnění cílů programů
 • předávání informací

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby v sociálně vyloučených komunitách
 • rodiny s dítětem/dětmi

Definice najčastějších potřeb uživatelů:

 • získání základních dokumentů a průkazů,
 • zajištění potřebné zdravotní péče,
 • vyhledání a zprostředkování odborných a návazných služeb,
 • vyplňování a podávání různých žádostí a tiskopisů,
 • získání ubytování a/nebo přístřeší,
 • řešení dluhů a exekucí,
 • zajištění ošacení a vybavení domácnosti,
 • nalezení zaměstnání a/nebo získání kvalifikace.

Pro rok 2017 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/4622/2016.

 

Pro rok 2016 je služba podpořena MPSV prostřednictvím Libereckého kraje smlouvou č. OLP/644/2016.

Pro rok 2016 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/3688/2015.

Pro rok 2016 službu podpořilo Statutární město Liberec.

KONTAKTY

Bc. Lenka Bobvošová

koordinátorka služby, sociální pracovnice

Tel.: 602 440 731, 602 700 564

Email:bobvosova@sdruzenidrak.org

 

Bc. Jiřina Křiváková

pracovnice v sociálních službách

Tel.: 770 145 619

Email: krivakova@sdruzenidrak.org

Kontaktní místo

Ambulantní hodiny

Oblačná 450/1 

460 05 Liberec 5

 

dále dle potřeby v dalších kontaktních místech našeho sdružení po území Libereckého kraje

dle dohody

služba je realizována zejména v terénu

________________________________________________________________________________________

 

Postup pro podávání stížností a připomínek

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.cz

^