Drak radí a učí být dobrými rodiči

Projekt „D.R.A.K. radí a učí být dobrými rodiči“


ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

 

„D.R.A.K. radí a učí být dobrými rodiči“

Dne 1.2.2013 zahájilo Občanské sdružení D.R.A.K. realizaci projektu „D.R.A.K. radí a učí být dobrými rodiči“ podpořeného z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV částkou 105 500 Kč.

Projekt je koncipován jako komplexní program na podporu rodin. Aktivity projektu navazují na službu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“, kterou poskytuje O.s. D.R.A.K. již od roku 2009 a jsou jimi:

  • Individuální poradenství
  • Vzdělávací aktivity
  • Pobytové aktivity
  • Podpora Klubu maminek
  • Hlídání dětí – doprovodná služba

Projekt je zaměřen primárně na podporu rodin, ve kterých se vyskytuje postižení a podporu sociálně slabých rodin.

Občanské sdružení D.R.A.K. tímto zve k účasti v projektu všechny výše uvedené rodiny. Není nutné absolvovat všechny aktivity projektu, rodiny se mohou rozhodnout pro tu, která je zaujme a účastnit se jen té konkrétní.

V případě zájmu o jakoukoliv z výše uvedených aktivit či bližších informací k projektu a účasti v něm mohou rodiče kontaktovat vedoucí projektu – Bc. Jindřišku Máchovou na tel. čísle: +420602704359 či na e-mailu: drakliberec@seznam.cz.

 

V Liberci dne 3. 4. 2013                                                 

Bc. Jindřiška Máchová, vedoucí projektu.

______________________________________________________________________________________________

Aktivity projektu „D.R.A.K. radí a učí být dobrými rodiči“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

______________________________________________________________________________________________

ZPRÁVA O PRŮBĚHU PROJEKTU

„D.R.A.K. radí a učí být dobrými rodiči“

Projekt s názvem „D.R.A.K. radí a učí být dobrými rodiči“ je v O.s. D.R.A.K. realizován v průběhu celého letošního roku. Aktivity projektu probíhají díky finanční podpoře z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV a jsou jimi: 

  • Individuální poradenství                              
  • Vzdělávací aktivity
  • Pobytové aktivity
  • Podpora Klubu maminek
  • Hlídání dětí – doprovodná služba

Projekt je zacílen převážně na rodiny, ve kterých je pečováno o člena se zdravotním postižením a na rodiny sociálně slabé.

„Již se nám podařilo uspořádat pět vzdělávacích aktivit/ seminářů a velice se vyvedl Psychosociální pobyt pro rodiny s dětmi v Lázních Libverda v září 2013. Individuální poradenství probíhá v rámci projektu dle potřeb účastníků projektu.“ uvádí vedoucí projektu, Bc. Jindřiška Máchová.

Témata vzdělávacích aktivit jsou volena dle požadavků rodičů. S odborníky z praxe již stihli rodiče probrat např. témata: Stres a syndrom vyhoření či Podpora rodičovských kompetencí.

„Na konci měsíce října plánujeme zrealizovat seminář na téma: Asertivita jako prostředek zvládání konfliktů“, zve všechny rodiče z výše uvedené cílové skupiny vedoucí projektu a zároveň je vybízí navštívit místní „Club maminek“, kde si mohou odpočinout každé úterý a pátek u rukodělných aktivit, seminářů a v příjemném kolektivu ostatních rodičů. Děti jsou v „Clubu“ vítány.

V případě zájmu o jakoukoliv aktivitu projektu či bližší informace k projektu a účasti v něm mohou rodiče kontaktovat vedoucí projektu – Bc. Jindřišku Máchovou na tel. čísle: +420 602 704 359 či na e-mailu: drakliberec@seznam.cz.

 

V Liberci dne 8. 10. 2013                                                  

Bc. Jindřiška Máchová, vedoucí projektu

______________________________________________________________________________________________

Pozvánky na jednotlivé akce konané v rámci projektu jsou průběžně zveřejňovány v kalendáři událostí na těchto stránkách, ke stažení jsou uváděny zde:

Přednáška: Rehabilitační a relaxační cvičení pro osoby se ZP i osoby zdravé

Přednáška: Druhý pilíř důchodového pojištění

Přednáška: Podpora rodičovských kompetencí

Přednáška: Sociální služby v Libereckém kraji

Přednáška: Stres a syndrom vyhoření

Přednáška: Asertivita jako prostředek zvládání konfliktů

Přednáška: Zdravá výživa jinak

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.cz

^